Údolí Velké Hané

Z Multimediaexpo.cz

Údolí Velké Hané je přírodní památka ev. č. 1253 poblíž obce Drahany v okrese Prostějov. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je v údolí se vedle sebe zachovala torza vlhkomilné a suchomilné vegetace. Území je významným refugiem pro řadu živočišných druhů, které byly vytlačeny z oblasti scelených zemědělských pozemků. Hnízdí zde mnoho druhů ptactva. Mimo jiné můžeme jmenovat např. krutihlava obecného, strakapouda velkého, bramborníčka hnědého, budníčka menšího i krkavce velkého. Vyskytuje se zde slepýš křehký, užovka obojková a zmije obecná, z obojživelníků čolek obecný, horský, skokan hnědý a štíhlý, rosnička zelená.

Související články