Údolí Vošmendy

Z Multimediaexpo.cz

Údolí Vošmendy je přírodní rezervace ev. č. 1929 poblíž obce Bozkov v okrese Semily. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je krasové území s jeskyněmi, ponory a vývěry podzemních vod, s krasovými propady, paleontologickými nálezy (drobní savci z mladšího holocénu), luční a lesní společenstva.

Související články