Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Údolí Vošmendy

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Údolí Vošmendy je přírodní rezervace ev. č. 1929 poblíž obce Bozkov v okrese Semily. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je krasové území s jeskyněmi, ponory a vývěry podzemních vod, s krasovými propady, paleontologickými nálezy (drobní savci z mladšího holocénu), luční a lesní společenstva.

Související články


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace