Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Úhlavský luh

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Úhlavský luh je přírodní rezervace ev. č. 2242 poblíž obce Hamry v okrese Klatovy. Oblast spravuje Správa NP a CHKO Šumava.

Důvodem ochrany je přirozené ekosystémy v nivě řeky Úhlavy, dynamicky se vyvíjející bylinná i dřevinná společenstva.

Související články


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace