Úmysl

Z Multimediaexpo.cz

Obecným slovem úmysl (starším slovem zámysl) nebo i významově příbuzným slovem záměr obvykle označujeme nějakou myšlenku, případně soubor myšlenek, jenž fakticky znamená předběžný plán na nějaký konkrétní čin nebo na určitou reálnou činnost, která se má stát v budoucnu (proběhne v budoucnosti). Úmysl tedy představuje přemýšlení, promýšlení nebo přípravu nějakého budoucího jednání, chování či činnosti, která ještě nenastala.

Pokud existuje úmysl nebo záměr pak vždy časově předchází následnému jednání a příslušným činům (činnosti). Hovoříme o úmyslném jednání, úmyslném chování o úmyslném činu apod. Posuzování úmyslů jednotlivých osob je důležité např. v trestním právu během trestního řízení, kdy orgány činné v trestním řízení posuzují zdali se jednalo o úmyslný trestný čin či nikolivěk.

Úmysly a záměry mohou být jak dobré tak i špatné, nicméně samotný úmysl k nějakému činu nebo jednání nijak nezakládá ani trestněprávní ani občanskoprávní odpovědnost.

Externí odkazy