Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Řád Tomáše Garrigua Masaryka

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Řád T.G.Masaryka

Řád Tomáše Garrigua Masaryka je vyšším státním vyznamenáním České republiky a bývalého Československa. Prezident republiky je uděluje, nebo propůjčuje osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Řád Tomáše Garrigua Masaryka má pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší. Prezidentu republiky přísluší řádová insignie I. třídy, která mu po ukončení úřadu může být usnesením Poslanecké sněmovny a Senátu propůjčena doživotně. Řád vznikl v roce 1990 jako vyznamenání určené pouze pro československé občany; po rozpadu federace byl obnoven roku 1994. Autorem výtvarného řešení je Vladimír Oppl. Tvoří ho modrá pěticípá hvězdice s portrétem TGM. Na druhé straně je heslo "Věrni zůstaneme". Řád 1. a 2. třídy doplňuje osmicípá stříbrná paprsková hvězdice, taktéž s portrétem TGM uprostřed. K udělování řádu může docházet v řádové dny, kterými jsou 1. leden a 28. říjen. Insignie vyznamenání je oprávněn nosit pouze vyznamenaný. Pokud nositel řádu, kterým je občan České republiky zemře, pak se insignie řádu vrací do Kanceláře prezidenta republiky. Při úmrtí vyznamenaných cizích státních příslušníků zůstávají insignie řádu a listiny pozůstalým. Pokud jich není, vracejí se Kanceláři prezidenta republiky. Pro nositele řádu vizte Seznam nositelů Řádu Tomáše Garrigua Masaryka.

Externí odkazyCommons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Řád Tomáše Garrigua Masaryka
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace