Řád britského impéria

Z Multimediaexpo.cz

Řádová hvězda velkokříže.
Řádový odznak, 5. třída.

Řád britského impéria (angl.:The Most Excellent Order of the British Empire) je britské vyznamenání. Založil ho 4. června 1917 král Jiří V. jako všeobecný záslužný řád pro civilní osoby, v roce 1918 pak byla přidána vojenská skupina určená důstojníkům za zásluhy v míru.

Obsah

Vzhled řádu

Odznakem je pozlacený šedě smaltovaný pisánský kříž. V kulatém středu jsou hlavy Jiřího V. a královny Marie, hledící doprava, obklopené červenofialovým prstencem s heslem FOR GOD AND THE EMPIRE (Pro Boha a říši). Kříž je zavěšen na koruně. Hvězda velkokříže je stříbrná brilantující a osmicípá se středovým medailonem řádu uprostřed. Hvězda rytíře-komandéra je stříbrná brilantující ve tvaru kosočtverce se stejným středem. Stuha původně fialová, u vojenské skupiny s červeným středním proužkem. Od roku 1936 sytě růžová s šedými okraji, u vojenské skupiny s šedým proužkem uprostřed. Řetěz je nošen při slavnostních příležitostech k tmavorůžovému plášti s vyšitou hvězdou na levé straně.

Dělení

  • velkokříž (Knight Grand Cross GBE / Dame Grand Cross GBE) – velkostuha, hvězda, řetěz
  • rytíř-komandér (Knight Commander KBE / Dame Commander DBE) – u krku, hvězda
  • komandér (Commander CBE) – u krku
  • důstojník (Officer OBE) – na prsou, nesmaltovaný zlacený kříž
  • člen (Member MBE) – na prsou, nesmaltovaný stříbrný kříž

K řádu patří také stříbrná záslužná medaile.

Titulatura

Pouze držitelé dvou nejvyšších tříd mají právo užívat titul Sir nebo Dame. Toto právo mají ovšem pouze občané Spojeného království a zemí, kde je hlavou královna Alžběta II., ta ale může rovněž řád udělit i osobě, která není občanem Spojeného království nebo země, kde je hlavou. Tato osoba pak obdrží tzv. Čestný řád. V praxi to znamená, že daná osoba nemůže používat titul Sir nebo Dame, ale jako všichni členové řádu může za svým jménem užívat zkratku, která je uvedena v závorce u třídy, již obdržel. Pokud použijeme jako příklad Billa Gatese, který odbržel čestný řád v roce 2005, pak je jeho jméno psáno William Henry Gates III., KBE. Nikoliv Sir William Henry Gates III., protože je občan Spojených států a zde není hlavou Alžběta II.. Z Čechů dostal toto vyznamenání např. generál František Moravec.

Související články