Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Řád práce

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Řád práce je bývalé československé státní vyznamenání udělované na základě vládního nařízení číslo 30/1951 Sb. Jednalo se o ocenění zásluh o budování státu a jeho hospodářský, politický, sociální a kulturní rozvoj a zásluhy o posílení jeho brannosti. Propůjčoval se za významné pracovní výsledky na poli hospodářském, zejména v průmyslu, zemědělství, dopravě nebo obchodu, ve státní nebo jiné veřejné službě, za zvláštní úspěchy ve vědecké, výzkumné nebo jiné kulturní činnosti nebo za technická zlepšení a vynálezy velkého hospodářského významu anebo za zásluhy o zvýšení obranné schopnosti armády. Mohl být udělen i posmrtně. Jeho nositelem byl, mimo jiné, např. ostravský starosta Josef Lampa[1], geograf Jaromír Korčák[2] nebo filmové studio Barrandov.

Reference

  1. PRZYBYLOVÁ, Blažena; ŠERKA, Josef. Muži s mocí: Portréty představitelů města Ostravy 1918-1989. 1. vyd. Šenov u Ostravy : Tilia, 1999. ISBN 80-86101-24-X. S. 35–37.  
  2. HÄUFLER, Vlastislav: 90 let profesora dr. Jaromíra Korčáka, DrSc., nositele Řádu práce = The 90th birthday anniversary of Professor Jaromír Korčák, Laureate of the Order of Labour. Sborník Československé geografické společnosti. Roč. 90, č. 2 (1985), s. 131-132.

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace