Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Katolické řády a řeholní kongregace

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)
Přejít na: navigace, hledání

Pojmy řád a kongregace v katolické církvi označují řeholní instituty zasvěceného života. Kongregace začaly vznikat až v novověku, podle předpisů Tridentského koncilu. Rozdíl mezi nimi je právní - řády mají slavné sliby, kongregace věčné sliby, přičemž slavné sliby se těšily větší právní ochraně a závaznosti. V praxi to znamenalo, že řeholník se slavnými sliby mohl přestoupit pouze do institutu se slavnými sliby, nikoliv s věčnými. V dnešním kanonickém právu je tento rozdíl už téměř setřen.

Obsah

Řády a kongregace katolické církve v České republice

Související články

Literatura

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace