Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Řecká abeceda

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Řecká abeceda
Α α alfa Β β beta
Γ γ gama Δ δ delta
Ε ε epsilon Ζ ζ zéta
Η η éta Θ θ théta
Ι ι ióta Κ κ kappa
Λ λ lambda Μ μ mí
Ν ν ný Ξ ξ ksí
Ο ο omikrón Π π pí
Ρ ρ ró Σ σ ς sigma
Τ τ tau Υ υ ypsilon
Φ φ fí Χ χ chí
Ψ ψ psí Ω ω ómega
Stará písmena
Ϝ ϝ digamma Ϻ ϻ san
Ϛ ϛ stigma Ϸ ϸ šo
Ͱ ͱ heta Ϙ ϙ koppa
Ͳ ͳ sampí

Řecké písmo (též řecká abeceda nebo alfabéta) je nejstarším dosud používaným písmem v Evropě. Používá se téměř výhradně pro zápis řečtiny (s výjimkou koptštiny), i do jiných jazyků však pronikají řecká písmena např. jako matematické symboly. Písmo bylo vyvinuto v klasickém období (kolem 9. století př. n.l.), pravděpodobně na základě fénického písma, a s několika změnami se používá dodnes. Z alfabéty do značné míry vychází i slovanské písmo cyrilice a nezpochybnitelnou příbuznost vykazuje i námi používaná latinka.

V kódování Unicode jsou znaky řeckého písma umístěny v rozsahu 0370–03FF (hexadecimálně).

Obsah

Přehled řeckých znaků

Řecká dopravní směrovací značka
Písmeno Název Výslovnost Odpovídající fénické
písmeno
Transkripce do latinky
řecky česky humanistická
(Erasmova)
novořecká klasická novořecká
Α α ἄλφα alfa Aleph alef a
Β β βῆτα beta Beth bet b v
Γ γ γάμμα gamma
před 

]] nebo

jinak

]]

Gimel gimel g g, j
Δ δ δέλτα delta Daleth dalet d
Ε ε ἒ ψιλόν epsilon He he e
Ζ ζ ζῆτα zéta

, později

Zayin zajin z
Η η ἦτα éta Heth chet é i
Θ θ θῆτα théta Teth tet th
Ι ι ἰῶτα ióta

]],

Yodh jód i
Κ κ κάππα kappa

]] před ]] a

jinak

]]

Kaph káf k
Λ λ λάμβδα lambda Lamedh lámed l
Μ μ μῦ Mem mem m
Ν ν νῦ Nun nún n
Ξ ξ ξῖ ksí Samekh sámech x x, ks
Ο ο ὄ μικρόν o mikron Ayin ajin o
Π π πῖ Pe pe p
Ρ ρ ῥῶ rhó

,

Resh reš r (ῥ: rh) r
Σ σ
ς
(koncové)
σῖγμα sigma Shin šín s s
Τ τ ταῦ tau Taw taw t
Υ υ ὒ ψιλόν Y psilon z Waw waw y (mezi souhl.) y, v, f
Φ φ φῖ původ nejasný f f
Χ χ χῖ chí

]] před ]] a

jinak

]]

ch ch
Ψ ψ ψῖ psí ps
Ω ω ὦ μέγα Ó mega ó o

Písmeno vymizelo z abecedy v předklasické době, neexistovalo pouze v majuskulní podobě

Písmeno Odpovídající fénické
písmeno
Název Transkripce do latinky Výslovnost
česky klasicky novořecky
Ϝ ϝ Waw waw Digama ϝαῦ δίγαμμα w
Ϛ ϛ Stigma στῖγμα st
Ͱ ͱ Heth chet Heta ͱήτα ἧτα h
Ϻ ϻ Tsade sáde San ϻάν σάν s
Ϸ ϸ Shin šín Šo sh
Ϙ ϙ Qoph kóf Koppa ϙόππα κόππα q
Ͳ ͳ Tsade sáde Disigma σαμπῖ, δίσιγμα ss

, ,

Výslovnost spřežek v moderní řečtině

Spřežka Výslovnost Obvyklý přepis
IPA přibližně česky
αι [e] ai
ει [i] ei
ηι [i] ēi, i
οι [i] oi
υι [i] ui
ωι [o] ōi, oi
αυ

před neznělou souhláskou

[af] af, au
αυ

jinde

[av] av, au
ευ

před neznělou souhláskou

[ef] ef, eu
ευ

jinde

[ev] ev, eu
ηυ

před neznělou souhláskou

[if] ēf, if
ηυ

jinde

[iv] ēv, iv
ου [u] ou
ωυ [oj] oy
γγ

před (vyslovovaným) e, i

,

nebo 
[ňď], [ď] n. [nj] ng, ngh
γγ

jinde

,

n. 
[ng], [g] n. [nch] ng
γκ

na zač. slova před e, i

[ď] g
γκ

na zač. slova jinak

[g] g
γκ

uprostřed slova

jako γγ
γξ [ngz] nx
γχ

před e, i

[nš] nch
γχ

jinde

[nch] nch
γμ
n. 
[gm] n. [ngm] gm
μπ

na zač. slova

[b] b, mp
μπ

jinde

n. 
[mb] n. [b] mb, mp
ντ

na zač. slova

[d] d, nt
ντ

jinde

n. 
[nd] n. [d] nd, nt

Řecká abeceda v HTML a Unicode

Písmeno Název HTML Unicode
Α α alfa α 0391 03B1
Β β béta β 0392 03B2
Γ γ gamma γ 0393 03B3
Δ δ delta δ 0394 03B4
Ε ε epsílon ε 0395 03B5
Ζ ζ dzéta ζ 0396 03B6
Η η éta η 0397 03B7
Θ θ théta θ 0398 03B8
Ι ι ióta ι 0399 03B9
Κ κ kappa κ 039A 03BA
Λ λ lambda λ 039B 03BB
Μ μ μ 039C 03BC
Ν ν ν 039D 03BD
Ξ ξ ksí ξ 039E 03BE
Ο ο omíkron ο 039F 03BF
Π π π 03A0 03C0
Ρ ρ ρ 03A1 03C1
Σ σ sigma σ 03A3 03C3
Τ τ tau τ 03A4 03C4
Υ υ ypsílon υ 03A5 03C5
Φ φ φ 03A6 03C6
Χ χ chí χ 03A7 03C7
Ψ ψ psí ψ 03A8 03C8
Ω ω ómega ω 03A9 03C9

Poznámka: Pro velká písmena řecké abecedy v HTML napište první písmeno za & velké.

Související články

Vývoj řecké abecedy

Poznámky

Reference


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace