Ředitelství opevňovacích prací

Z Multimediaexpo.cz

Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP) byl zřízen jako řídicí výkonný orgán, který měl na starosti vlastní realizaci československého opevnění v terénu. V čele tohoto orgánu stanul jako I. zástupce náčelníka hlavního štábu tehdejší brig. gen. Karel Husárek. Vedle ŘOP se také zřídila rada pro opevňování (RO). Oba orgány se současně založily 20. března 1935.

Vnitřní struktura Ředitelství opevňovacích prací v září 1938

I. oddělení - taktické - plk.gšt. Ladislav Tomsa, plk.gšt. Hynek Štěpánský
1. skupina: takticko-studijní - mjr.gšt. Karel Lukas
2. skupina: organizační - mjr.gšt. František Podroužek
3. skupina: pěchotní - plk.pěch. Jaroslav Malec
4. skupina: dělostřelecká - plk.gšt. Bruno Sklenovský, plk.gšt. Josef Churavý
5. skupina: zpravodajská - pplk.pěch. František Hieke
6. skupina: právní - mjr. just.JUDr. Jan Hrdlička
7. skupina: intendanční - škpt.int. Václav Tichý
8. skupina: osobní - škpt.konc. Jan Kárl

II. oddělení - technické - brig. gen. ing. Karel Štěpánek

II.a skupina - studijní a konstruktivní - brig.gen. ing. Jan Čermák
1. podskupina: konstrukční - pplk.žen. Josef Kučera
2. podskupina: pancéřová - škpt.žen. ing. Rudolf Tomiška
3. podskupina: ventilační - mjr.žen. Václav Donát
4. podskupina: strojní - pplk.žen. ing. Karel Boháč
5. podskupina: dopravní - mjr.žen. Miloslav Kašpar
6. podskupina: spojovací - pplk.tel. Alois Weyszer
7. podskupina: tvrze - kpt.žen. ing. Alois Staňa

II.b skupina - stavebně-administrativní - plk .stav. ing. Josef Hubálek
1. podskupina: stavební - pplk.stav. ing. Alexander Stolle
2. podskupina: rozpočtová - škpt.stav. Karel Šimonek
3. podskupina: materiální - pplk.stav. ing. Vladimír Rozmara
4. podskupina: vnitřního zařízení - mjr.stav. František Kašík
5. podskupina: strojní - kpt.stav. ing. Robert Křivan
6. podskupina: elektrotechnická - kpt.stav. ing. Bohumil Bohun
7. podskupina: zeměměřičská - škpt.stav. ing. Jaroslav Payer
8. podskupina: rýsovny - mjr.stav. ing. Josef Němec
9. podskupina: technicky-administrativní - škpt.stav. Karel Jeřábek

Pomocná kancelář - npor. kanc. Josef Jaška

Externí odkazy