Šablona:Článek týdne/2010/20

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Crab Nebula.jpg

Messier 1 (NGC 1952), známý jako Krabí mlhovina, je emisní mlhovina, která se nachází severozápadně od souhvězdí Býka. Na jejím místě se ještě před 7 300 lety nacházela velká hvězda, která měla asi desetkrát větší hmotnost než Slunce. Jasně zářila po dlouhé miliony let, vlivem vyčerpání jaderného paliva se však život této hvězdy uchýlil ke konci. Dostatečně hmotné hvězdy v takovém případě zakončí své aktivní působení obrovskou explozí, jednou z největších, k jakým v současnosti ve vesmíru dochází. Velká část původní hmoty hvězdy je výbuchem supernovy rozmetána do okolí a vytvoří mlhovinu.

Krabí mlhovina je pozůstatkem po výbuchu supernovy, která vzplanula 5. července 1054. Byla pozorovaná hlavně čínskými a arabskými astronomy. Supernova byla viditelná přes 21 dní (i ve dne). Svým jasem překonala i planetu Venuši.

Krabí mlhovina je vzdálena přes 6 500 světelných let (2 kpc) od Země a její průměr je 6 světelných let. Rozměry této mlhoviny jsou 9x14 světelných let a stále se rozpíná rychlostí přes 1 500 km/s. Skládá se převážně z ionizovaných atomů vodíku a hélia, ale i řady těžších prvků například: uhlíku, dusíku, kyslíku, neonu, síry a železa.

Centrální část mlhoviny, je jedním z nejsilnějších zdrojů rádiového, rentgenového a gama záření na celé hvězdné obloze. Její gamma záření má energii přes 30 KeV. Jasnost je naopak velmi malá. Spatřit jí můžeme za velmi jasné noci triedrem nebo malým dalekohledem.

Uprostřed mlhoviny se nachází neutronová hvězda pulsar. Má silné magnetické pole a vysílá rentgenové záření.

Hmotnost pulzaru převyšuje hmotnost našeho Slunce, ale jeho průměr je kolem 30 km. Rotuje 33-krát za sekundu kolem své osy. Bylo však zjištěno, že vlivem magnetických interakcí pulzaru s mlhovinou se doba periody jeho rotace postupně zvyšuje. Energie vyzařovaná tímto pulzarem je 100 000 krát větší než energie vyzařovaná Sluncem !

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace