Žabín

Z Multimediaexpo.cz

Žabín

Délka toku 3 km
Plocha povodí  ? km2
Řád toku V.
Povodí Turiec
Pramen Diviaky, Turčianska kotlina
Ústí Čepčínsky potok, Veľký Čepčín
Hydrologické pořadí 4-21-05-042
Číslo recipienta 4-21-05-7600


Žabín je potok v hornom Turci, v centrální části okresu Turčianske Teplice. Je to levostranný přítok Čepčínskeho potoka, meria 3 km a je tokom V. rádu.

Pramen

Tečie v južnej časti Turčianskej kotliny, pramení severozápadne od Diviackeho hája, pri ceste z Diviakov do Dubového, v nadmorskej výške približne 495 m n. m.

Popis toku

Najprv tečie severozápadným smerom, potom sa stáča a pokračuje na sever. Na dolnom toku tečie výraznejšie zvlneným korytom, napokon sa stáča na seeveroseverovýchod a preteká intravilánom obce Veľký Čepčín. Západne od stredu obce ústi v nadmorskej výške cca 462 m n. m. do Čepčínskeho potoka. Nepriberá žiadne prítoky, na hornom toku niekedy vysychá.

Externí odkazy