V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Adenylátcykláza

Z Multimediaexpo.cz

Reakce katalyzovaná adenylátcyklázou

Adenylátcykláza (též adenylylcykláza, případně adenylcykláza) je enzym, jenž katalyzuje syntézu cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP). Substrátem mu je ATP a celý proces je v podstatě navozen odštěpením pyrofosfátové skupiny z výchozí molekuly ATP.[1] Cyklický AMP má v buňce mnoho významných signálních funkcí; konkrétně u člověka totiž například ovlivňuje metabolismus glukózy, učení, paměť a buněčný růst.[2]

Přenos signálu

V typizovaném případě platí, že se z vnějšího prostředí dostane na povrch buňky jistá signální molekula (první posel). Ta nepřekročí membránu, ale naváže se na receptor a způsobí na druhé straně membrány biochemickou kaskádu, v níž může být aktivována adenylátcykláza. Ta následně vyrobí cAMP, jenž patří mezi známé druhé posly účastnící se ve vnitrobuněčné regulaci. Celá mašinérie adenylátcyklázy sestává obvykle ze tří strukturních částí. První je G-protein, druhou je nějaký receptor spřažený s G-proteinem a konečně třetí je samotná katalytická jednotka adenylátcyklázy.[2]

Reference

  1. Stenesh, J. (1989): Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology (2nd Edition). John Wiley & Sons.
  2. 2,0 2,1 Ronald Taussig. ENCYCLOPEDIA OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, FOUR-VOLUME SET, 1-4. Příprava vydání Lennarz,W.J., Lane, M.D.. [s.l.] : [s.n.]. Kapitola Adenylyl cyclase.