Agáta

Z Multimediaexpo.cz
Ženské jméno Agáta pochází z řeckého slova αγαθός agathos (fem. αγάθη agathé), „dobrý“ („dobrá“). Jiné formy tohoto jména jsou Háta nebo Dobruše. Za mužskou formu můžeme považovat jméno Agaton.

Obsah

Statistické údaje

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi ženskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR - lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 474 299.
2002 514 293.
Porovnání o 40 více o 6 lépe
2006 1150 226.

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími ženami v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku žen v ČR za sledované tři roky 1999-2002) je +9,3%, což svědčí o poměrně značném nárůstu obliby tohoto jména.

Jméno Agáta v jiných jazycích

  • Anglicky: Agatha
  • Italsky: Agata
  • Německy: Agathe

Data jmenin

Významné osoby se jménem Agáta