Analytická chemie

Z Multimediaexpo.cz

zakladatelé analytické chemie po směru hodinových ručiček Lavoisier (vlevo nahoře), Robert Bunsen, Wilhelm Ostwald a Gustav Robert Kirchhoff)

Analytická chemie je jedním z oborů chemie, který se zabývá zkoumáním chemického složení vzorků látek a směsí. V zásadě se dělí na dva podobory: analytickou chemii kvalitativní a kvantitativní.

Analytická chemie kvalitativní

Zabývá se zjišťováním a prokazováním přítomnosti konkrétních látek, prvků, iontů a funkčních skupin ve vzorku a neurčuje v jakém množství se tyto složky ve vzorku vyskytují.

Analytická chemie kvantitativní

Zabývá se zjišťováním množství jednotlivých složek ve zkoumaných vzorcích. Přitom může jít o sledování zastoupení jednotlivých chemických prvků ve vzorku, ale i zkoumání obsahu chemických sloučenin v nejrůznějších směsích.

Související články