Argument šířky pericentra
6. prosince začíná nová soutěž pro všechny editory naší encyklopedie !
Do pátku 11.1. si zde vytvořte uživatelský účet a udělejte alespoň 30 slušných editací.
Ze všech aktivních editorů vybereme 3 nejlepší (14.1.) a každý dostane špičkové ceny:
První a nejlepší editor dostane odměnu 600 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Druhý editor dostane odměnu 300 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Třetí editor dostane odměnu 200 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)
Přejít na: navigace, hledání

Argument šířky pericentra je jedním z elementů dráhy, popisujících pohyb kosmického tělesa (přirozeného, např. planety, komety apod., nebo umělého) v kosmickém prostoru. Vyjadřuje úhel, který svírá průvodič tělesa nacházejícího se ve vzestupném uzlu dráhy se směrem průvodiče téhož tělesa nacházejícího se ve periapsidě (pericentru) své dráhy. Značí se ω a vyjadřuje se ve stupních, řidčeji v radiánech (rad). Tento úhel se vždy měří v rovině oběžné dráhy ve směru pohybu obíhajícího tělesa od vzestupného uzlu k pericentru dráhy; může proto nabývat hodnot v rozmezí 0° ≤ ω <360°.

Argument šířky pericentra ω je svázán s dalšími elementy dráhy vztahem

,

kde Ω je délka vzestupného uzlu a π je délka pericentra. Vyjde-li podle tohoto vzorce hodnota ω záporná, přičte se 360°.

Pokud je centrálním tělesem popisované soustavy Slunce, nazývá se tento element dráhy argument šířky perihelu, obdobně pro Zemi argument šířky perigea.