Astrofyzika

Z Multimediaexpo.cz

Astrofyzika je obor fyziky, který zkoumá vesmír, jeho struktury, objekty a procesy v něm probíhající.

Dělí se na praktickou a teoretickou. Praktická získává potřebná data. Teoretická s pomocí fyzikálních zákonů vysvětluje pozorované chování vesmírných těles. V astrofyzice jsou také ve velké míře využívány počítačové simulace a modelování.

Používané teorie


Obsah

Sluneční soustava

Vesmír

Pozorování oblohy

Externí odkazy