Bamjánské údolí

Z Multimediaexpo.cz


Bamjánské údolí (1980)

Bamjánské údolí se nachází ve stejnojmenné provincii v Afghánistánu. Celé údolí je známo především díky řadě buddhistických památek, které se zde nachází. Mezi nejznámější zajisté patřily zdejší obří sochy Buddhů, jejichž počátky sahají do antických dob a které byly zničeny Tálibánem v roce 2001.

Mimo bamjánských Buddhů se jedná především o zdejší rozsáhlý systém jeskynních příbytků, které jsou často zdobeny dosud zřetelnými nástěnnými malbami. V mnoha jeskyních se pak nacházejí pozůstatky větších či menších soch, někdy i s oltářem. Řada jeskyní se tak dá považovat za malé chrámy.

Světové dědictví

Pro svou mimořádnou hodnotu byly starobylé památky v Bamjánském údolí v roce 2003 zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO pod názvem Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley, což by se dalo přeložit jako „Kulturní krajina a archeologické pozůstatky v Bamjánském údolí“. Celkem se jedná o osm konkrétních památek. Celková plocha ochranného pásma, které spadá pod ochranu světového dědictví, čítá 341,95 hektarů,[1] přičemž pásmu dominuje okolí bamjánských Buddhů, které zabírá jeho větší část. Ke světovému dědictví bylo Bamjánské údolí přiřazeno hned skrze pět kritérií, a to i, ii, iii, iv, vi.

Reference

  1. 27COM 8C.43 – Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley (Afghanistan) [online]. [cit. 2008-04-01]. Dostupné online (anglicky)


 Afghanistan  Afghánské památky na seznamu světového dědictví UNESCO

Minaret Jam • Kulturní krajina a archeologické pozůstatky Bamjánského údolí (včetně Buddhů)