Barevné značení elektronických součástek

Z Multimediaexpo.cz

Pro barevné značení elektronických součástek se používá mezinárodní kód podle normy EIA-RS-279. Barevný kód se používá zejména pro určování hodnoty rezistorů, v menší míře i pro kondenzátory a indukčnosti.

Rezistory

U rezistorů jsou údaje zakódovány barevnými pruhy. U běžných rezistorů má kód tři nebo čtyři proužky. Kód se čte zleva doprava, přičemž na levé straně odporu jsou soustředěny první tři proužky. První cifra není nikdy nula (černý proužek).

Obrázek odporu se čtyřmi barevnými pruhy označenými A,B,C,D.

pruh A je první platná číslice hodnoty odporu v ohmech
pruh B je druhá platná číslice hodnoty odporu
pruh C desítkový násobitel
pruh D pokud je uvedena, znamená toleranci (pokud chybí je tolerance 20%)

Přesné odpory mají pět proužků, první tři proužky určují hodnotu, čtvrtý pruh se používá pro násobitel a pátý pro toleranci. U některých odporů může být zcela vpravo ještě šestý pruh definující tepelný koeficient odporu, tento pruh je výrazně širší.

V USA se může používat ještě jiný způsob podle vojenské normy MIL-STD-199. V tomto případě se pátý pruh používá pro spolehlivost (procento selhání).

Standardní tabulka :

Barva1. pruh2. pruh3. pruhNásobitelToleranceTepl. koeficientSpolehlivost
Černá000×100  1%;
Hnědá 111×101±1% (F) 100 ppm 0.1%;
Rudá 222×102±2% (G) 50 ppm 0.01%;
Oranžová333×103 15 ppm 0.001%;
Žlutá444×104  25 ppm 
Zelená 555×105±0.5% (D)   
Modrá 666×106±0.25% (C)10 ppm 
Fialová777×107±0.1% (B) 5 ppm 
Šedá 888×108±0.05% (A)  
Bílá 999×109  1 ppm 
Zlatá    ×0.1 ±5% (J)   
Stříbrná   ×0.01 ±10% (K)   
Žádná      ±20% (M)   

Příklad: žlutá fialová červená hnědá znamená 4,700 ohmů, 1% tolerance.

Podobný kód se používá i pro NTC termistory, jejichž pouzdro je ploché s vývody na jednu stranu. První pruh je nejblíž k vývodům.

Mnemotechnická pomůcka pro zapamatování pořadí barev: Čenda Honí Rychlou Oteklou Žížalu Za Malou Farmou Špatným Bičem Zlomenou Stranou - Žabař

Kondenzátory a indukčnosti

U kondenzátorů není barevné značení využíváno tak často. Podle typu kondenzátoru je třeba kromě hodnoty a tolerance určit provedení, maximální napětí, u keramických kondenzátorů i tepelné parametry. Proto je u některých typů třeba použít až šest barevných teček. Systém značení hodnot a násobitelů je stejný jako u rezistorů, tolerance a další vlastnosti jsou značeny jinak. Pro bezpečnou orientaci je proto užitečná dokumentace výrobce. Základní jednotkou, na kterou se aplikuje násobitel, je u kondenzátorů pikofarad pF a u indukčností mikrohenry μH.

Související články