Biliverdin

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:Biliverdin.png
Vzorec biliverdinu

Biliverdin je zelené barvivo obsažené ve žluči.[1] Z chemického hlediska se jedná o lineární (necyklický) tetrapyrrol. Biliverdin vzniká rozkladem hemu, což je látka obsažená například v hemoglobinu či v cytochromech. Tento rozklad katalyzuje enzym hemoxygenáza. Další redukcí pomocí NADPH a biliverdinreduktázy vznikne bilirubin; u ptáků a obojživelníků však dochází přímo k vyměšování biliverdinu.

Rozdíl od bilirubinu

Vzorec biliverdinu má odlišnou stavbu všech 4 pyrrolů, než má bilirubin:[2]

  • Postrádá dvojné vazby u dusíku v pyrrolech II, IV, I.
  • Na krajních dvou pyrrolech je hydroxylová skupina nahrazena samotným kyslíkem připojeným dvojnou vazbou
  • Neobsahuje dvojnou vazbu v centrálním spojení prostředních dvou pyrrolů.

Reference

  1. Stenesh, J. (1989): Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology (2nd Edition). John Wiley & Sons.
  2. Murray RK. et al., Harperova biochemie (2002); dvacáté třetí vydání (čtvrté české vydání)