Borany

Z Multimediaexpo.cz

Borany jsou sloučeniny boru s vodíkem. Jsou to obvykle značně reaktivní látky, které slouží pro přípravu celé řady dalších sloučenin. Příkladem může být borohydrid lithný LiBH4, který je mimořádně silné redukční činidlo a zdroj nascentního vodíku. Nejznámějším boranem je diboran B2H6, samozápalný plyn o bodu varu −92,5 °C. Nižší borany jsou plynné, vyšší kapalné a nejvyšší borany jsou pevné látky.

Související články