Broadcast

Z Multimediaexpo.cz

Broadcast umožňuje v TCP/IP síti odeslat paket více uzlům najednou. Rozlišuje se mezi IP broadcastem a MAC broadcastem

IP broadcast

Rozsah IP adres použitý v síti představuje IP adresu sítě + rozsah IP adres použitelný pro připojená zařízení + IP adresu broadcastu. Příklad: V síti 192.168.0.0/24 (maska 255.255.255.0) se používají tyto IP adresy:

IP adresa sítě: 192.168.0.0
IP adresa použitelná pro připojená zařízení: 192.168.0.1 - 192.168.0.254
IP adresa broadcastu: 192.168.0.255

Odchozí paket který je adresován na IP adresu broadcastu a MAC adresu FF-FF-FF-FF-FF-FF je doručen ke všem zařízením, které používají IP adresu z daného rozsahu IP adres.

MAC broadcast

K adresaci paketu který je odeslán na MAC broadcast se používá pouze MAC adresa, její hodnota je FF-FF-FF-FF-FF-FF. Takový paket (datový rámec) je odeslán ke všem zařízením v tom fyzickém segmentu sítě, do kterého patří zdroj odchozího paketu. Fyzický segment sítě ohraničuje router.