Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Central Intelligence Agency

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Central Intelligence Agency (CIA, Ústřední zpravodajská služba) je zpravodajská služba USA s vnějším polem působnosti (tj. špionážním), mající zároveň za úkol provádět po celém světě operace ve prospěch USA. Vznikla 18. září 1947 na základě National Security Act (Zákona o národní bezpečnosti), který podepsal prezident Harry S. Truman. Stala se tak nástupcem OSS (Office of Strategic Services).

Obsah

Historie

CIA byla založena s cílem soustředit do jedné organizace všechny vládní struktury zabývající se zpravodajstvím za účelem zefektivnění sběru informací pro všechny složky provádějící výkon moci. Od tohoto cíle se však odchýlila, když začala přímo provádět americkou zahraniční politiku, což vyústilo k využívání CIA jako mocenskopolitického nástroje (Karibská krize, Vietnam, …). Zlomem v činnosti CIA se stalo v roce 1972, propuštění ředitele CIA Richarda Helmse v důsledku aféry Watergate. CIA byla podřízena kontrole Kongresem (zvláštní výboru Senátu a Sněmovny reprezentantů pro aktivity tajných služeb) a Národní bezpečnostní radou. CIA bylo nařízeno ukončení tajných operací a zaměření se pouze na špionáž. Se začátkem amerického angažování se v Afghánistánu na počátku 80. let se CIA k praxi tajných operací znovu vrátila. To postupně vyústilo v další nepříjemnosti, např. v aféru Írán-Contras. S koncem tzv. studené války se v důsledku změn na mezinárodní scéně změnily i cíle CIA; dnes bojuje zejména proti extremismu a terorismu, produkci a přepravě drog, ekonomické špionáži atd.

Status

CIA je nezávislá státní organizace, která je zodpovědná prezidentovi Spojených států. Veřejná kontrola je zajištěna výbory amerického Kongresu. Roční rozpočet, který schvaluje Kongres, není americkému daňovému poplatníku znám,[1] podle zdrojů s různou mírou důvěryhodnosti se pohybuje v řádu jednotek miliard dolarů. V čele CIA stojí ředitel (Director of Central Intelligence – DCI), kterého jmenuje prezident. Základními úkoly CIA jsou sběr, analýza a vyhodnocování zpravodajsky významných dat z celého světa (jedním z aspektů je uchování stávajících amerických hodnot a vlivy, které by je mohly ohrozit). Získaná data jsou analyzována a vyhodnocené informace předávány zadavateli (americké vládě) jako podklad pro rozhodování. Ze zákona nesmí výzvědná služba působit na území USA, působí pouze v zahraničí. Sídlo CIA se nachází v Langley, které leží ve státě Virginia, nedaleko tamní letecké základny, řeky Potomac a hlavního města Washington D.C.. Tento komplex je ovšem, stejně jako další důležité vládní budovy v USA, jednou z nejvíce hlídaných budov na světě.

Orgány CIA

Crystal Clear xclock.png   Informace uvedené v tomto článku potřebují aktualizaci.
  Prosíme, pomozte vylepšit článek tak, aby obsahoval aktuální stav a všechny   nedávné události.
Crystal Clear kworldclock.png

Zajímavosti

Podle rezoluce íránského parlamentu je CIA teroristickou organizací. [1]

Odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Central Intelligence Agency


Reference

  1. CIA Budget: An Unnecessary Secret

Související články

Audiovizuální dokumenty

Externí odkazy

Literatura

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace