Chlorid křemičitý

Z Multimediaexpo.cz


Chlorid křemičitý (SiCl4) je jedním z halogenidů křemíku. Je to bezbarvá těkavá kapalina.

Obsah

Příprava

Chlorid křemičitý se připravuje chlorací řady sloučenin křemíku, jako je například ferrosilicium,karbid křemíku nebo směs oxidu křemičitého a uhlíku: SiC + 4 HCl → SiCl4 + CH4. Ferrosilicium se používá nejčastěji.[1]

Reakce

Hydrolýza a podobné reakce

Stejně jako ostatní chlorsilany i chlorid křemičitý reaguje s vodou: SiCl4 + 2 H2O → 4 HCl + SiO2. S methanolem a ethanolem reaguje za vzniku tetramethyl a tetraethylortokřemičitanu: SiCl4 + 4 ROH → Si(OR)4 + 4 HCl.

Reakce s ostatními nukleofily

Chlorid křemičitý vytváří řadu organokřemičitých sloučenin reakcemi s Grignardovými činidly[2] a organolithnými sloučeninami: 4 RLi + SiCl4 → R4Si + 4 LiCl. Redukcí hydridy vzniká silan.

Použití

Velmi čistý chlorid křemičitý se používá na výrobu fotovoltaických článků.

Podobné sloučeniny

Reference

  1. Walter Simmler "Silicon Compounds, Inorganic" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2000, Wiley-VCH, Weinheim.
  2. Greenwood&Earnshaw2nd