Chlorid stříbrný

Z Multimediaexpo.cz


Chlorid stříbrný (AgCl) je bílá práškovitá chemická sloučenina prakticky nerozpustná ve vodě, ale dobře rozpustná ve vodném roztoku amoniaku. Je světlocitlivý a na světle se rozkládá za uvolňování chlóru a kovového stříbra.

Obsah

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Chlorid stříbrný je prakticky nerozpustný ve vodě. Rozpouští se ve vodném roztoku čpavku za vzniku diamin-stříbrného kationtu ([Ag(NH3)2]+). Rozpouští se také v roztocích kyanidů, thiosíranů, kapalného čpavku a pyridinu. Na světle se chlorid stříbrný za odštěpování chloru a vylučování jemně rozptýleného kovového stříbra barví šeříkově, bledě fialově a nakonec modrozeleně.

Použití

Díky jeho světlocitlivosti je založeno jeho použití ve fotografii (hlavně jako kopírovací papíry a také pro diapozitivní desky).

Historie

Chlorid stříbrný byl objeven roku 1565.

Literatura

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.  
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Chlorid stříbrný