DCF77

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

DCF77 je rádiová stanice vysílající dlouhovlnný časový signál, podle kterého se synchronizují některé rádiové hodiny, hodinky a budíky.

Obsah

Vysílání a příjem časové informace DCF77

Soubor:Dcf77.jpg
Anténa DCF77 v Mainflingenu

Mnoho rádiových hodin a budíků je synchronizováno pomocí časových značek vysílaných stanicí DCF77. DCF77 zajistí, že hodiny si samy nastaví čas, datum a jdou stále přesně včetně nastavení na letní čas.

Časová informace je vysílána stanicí DCF77 na dlouhých vlnách s kmitočtem 77,5 kHz z vysílače v Mainflingenu (asi 24 km jihovýchodně od Frankfurtu nad Mohanem). Vysílač má výkon 50 kW, odhadnutý vyzářený výkon je přibližně 25 kW. K vysílání je určena 150 m vysoká (200 m vysoká záložní) vertikální všesměrová anténa s kapacitním nástavcem. Dosah vysílače je okolo 1500–2000 km.

Přesnost

Soubor:Dcf77 map.png
Dosah signálu DCF77

Střední hodnota nosného kmitočtu 77,5 kHz se neodchyluje od jmenovité hodnoty více než o 10-12 týdně. Relativní nepřesnost za více než 100 dní je pouze 2*10-13. Provádět měření přesnosti za kratší dobu nemá význam, neboť vysílač vysílá za týden pouze 77500*3600*24*7 = 4,6872*1010 sinusových kmitů. Aby bylo kontrolní měření prováděno s přesností 10-12, musí rozeznat 1/20 periody za týden. Dlouhodobá přesnost 2*10-13 odpovídá při 77,5 kHz jednomu kmitu za dva roky.

Kódování úplné časové informace

Soubor:Atomic clock.jpg
Digitální hodiny synchronizované DCF77

Kódování časové informace je prováděno pulzně šířkovou modulací, poklesem amplitudy nosné na 25 % na začátku každé sekundy. Klíčování je synchronizováno fázovou synchronizací s nosnou a odpovídá na 10 μs přesně úřední časové stupnici fyzikálně technického ústavu v Braunschweigu (PTB - Physikalisch-Technischen Bundesanstalt). Volací značka vysílače je přenášena třikrát v hodině a to v 19, 39 a 59 minutě každé hodiny tónovou modulací nosné 250 Hz, a to morseovkou bez přerušení vysílání časových značek.

Přenáší se čas a datum platný pro následující minutu, tak aby na začátku následující minuty již byla kompletní časová informace. Během jedné minuty se tedy přenese kompletní informace. Všechny hodnoty čísel jsou v kódu BCD.

Přenáší se tyto informace:

Reference

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace