Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Diktatura

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Diktatura je autoritativní (nedemokratická) forma vlády. Politická moc je neomezeně držena diktátorem nebo politickou skupinou. Diktatura se od absolutní monarchie odlišuje zejména tím, že pozice diktátora není dědičná.

Obsah

Dějiny

Starověký Řím

Původem pojem diktatury pochází ze starověkého Říma, kde v případě mimořádných situací byl na půl roku senátem volen diktátor s neomezenými pravomocemi. Původně nebyla diktatura vnímána negativně, neboť již ve starém Římě byla zavedena funkce zvaná dictator, což byl úřad, jehož kompetence byly výlučně vojenského charakteru. Pozitivní smysl tohoto pojmu byl zachován až do 19. století - ještě Garibaldi se v roce 1860 prohlásil za diktátora. Za typ státního uspořádání pak začala být diktatura chápána až po zrození nástupu fašistů k moci v Evropě.[1]

Typy diktatury

Nuvola apps important.png   Neověřená tvrzení (vlastní výzkum) poškozují tento článek !
  Prosíme, pomozte vylepšit tento článek doplněním věrohodných referencí.
Nuvola apps important.png

Totalita

Totalita je typem diktatury, ve kterém se stát snaží ovládat jedince nejen politicky, ale ovlivňovat i další sféry jeho života, především soukromou. Jedinec je podřízen společnosti (státu) a ztrácí veškerou svobodu činnosti. Stát se snaží ovládat jedince již od mládí pomocí různých mládežnických organizací. Totalitní stát používá tajnou policii. V tomto typu státu spolupracují složky politické moci (zákonodárná, výkonná, soudní) na potírání kritiků režimu. Odpůrci prosedí ohromnou dobu ve vězení a jejich rodiny jsou často perzekuovány. Tito lidé, kteří vědomě a úmyslně bojují proti režimu (např. tiskem nelegálních novin) bývají označováni jako disidenti. Tento aparát byl nejvíce činný v nacistickém Německu, SSSR a komunistických státech (hlavně v 50. letech) či fašistických diktaturách v Jižní Americe.

Vojenská diktatura

Beletrie

Reference

  1. Kubát, M. (2004): Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů., Praha, Dokořán, s.r.o.Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace