Dovolená : 28. září 2023 — 30. září 2023
Holidays : 28 September 2023 — 30 September 2023
Vacaciones : 28 de septiembre 2023 — 30 de septiembre 2023

Disacharidy

Z Multimediaexpo.cz

Disacharidy jsou tvořeny 2 cukernými jednotkami (monosacharidy), které jsou navzájem pospojovány glykosidickou vazbou. Podle typu glykosidické vazby se disacharidy dělí na redukující a neredukující.

Dělení disacharidů

Názvosloví

Netriviální názvosloví disacharidů bere za základ názvu jméno monosacharidu, u něhož je redukující funkce zachována. Před název se předsune název substituujícího monosacharidu a vyznačí se příslušné anomerní konfigurace s názvem pyranosa nebo furanosa.