Slíbený gigantický balík 125 085 souborů byl včera přidán (7. ledna 2021) !
Nyní začíname budovat další super balíček 128 000 souborů,
který brzy rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...FFresh emotion cool.png

Dvouproudový motor

Z Multimediaexpo.cz

Schéma dvouproudového motoru s celkovým obtokem a malým obtokovým poměrem.
Schéma dvouproudového motoru s částečným předním obtokem a velkým obtokovým poměrem.

Dvouproudový motor (také turbodmychadlový) je jeden z leteckých motorů, který pracuje na podobném principu jako motor proudový. Obsahuje však navíc dmychadlo (ventilátor, angl. fan), nízkotlaký kompresor, a ještě jednu turbínu navíc, která pohání právě kompresor i dmychadlo. Část plynů z dmychadla proudí přímo do motoru, zbytek ho obtéká, k tomuto účelu slouží tzv. obtokový kanál, ve výstupní trysce se oba proudy smísí a tím je vyvolán tah; smísení proudů také způsobí nižší teplotu výstupních plynů. Z konstrukčního hlediska se dělí na dvouhřídelové (dvourotorové; na obrázku) a tříhřídelové (třírotorové).

Skrz dvouproudový motor také proudí více vzduchu, tím je rychlost výstupních plynů nižší, než u motorů jednoproudových, tím jsou dvouproudové motory méně hlučné a mají nižší spotřebu, to je také důvod, proč jsou dnes téměř všechna dopravní letadla, ale i vojenské letouny, vybaveny těmito motory. Dvouproudové motory vojenských letounů mají většinou malý obtokový poměr a bývají vybaveny přídavným spalováním.

První typ tohoto motoru se objevil v 60. letech, v 80. letech se stal samozřejmostí u všech velkých letadel.

Dvouproudové motory lze dělit:

  • s velkým obtokovým poměrem
  • s malým obtokovým poměrem

— a také na:

  • s celkovým obtokem
  • s částečným předním obtokem (dnes nejrozšířenější u dopravních letadel)
  • s částečným zadním obtokem


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Dvouproudový motor