Excentricita dráhy

Z Multimediaexpo.cz

Příklady trajektorií s různou excentricitou:
(červená) elipsa s excentricitou 0,7
(zelená) parabola s excentricitou 1
(modrá) hyperbola s excentricitou 1,3

Excentricita dráhy neboli výstřednost je jedním z elementů dráhy, popisujících pohyb kosmického tělesa (přirozeného, např. planety, komety apod., nebo umělého) v kosmickém prostoru. Vyjadřuje kruhovost, resp. nekruhovost dráhy, např. planety nebo komety.

Charakteristika

Pro kružnici je , pro elipsu , pro parabolu a pro hyperbolu .

Vzorec pro výpočet excentricity eliptické dráhy je

kde je lineární excentricita (vzdálenost ohniska od středu kuželosečky), velká poloosa a malá poloosa. V kosmonautice resp. v astrionice je obvyklejší vztahovat excentricitu ke vzdálenostem apsid od těžiště soustavy

,

kde a jsou vzdálenosti apoapsidy resp. periapsidy od těžiště a a je opět velká poloosa dráhy.

Další důležité vztahy mezi excentricitou a dalšími parametry dráhy jsou

a

Související články