Freeware

Z Multimediaexpo.cz

Freeware je proprietární software, který je distribuován bezplatně (či za symbolickou odměnu typu poslání pohlednice, mnohdy autor umožňuje (ale nevyžaduje) v případě spokojenosti zaslání finančního daru), někdy hovoříme o typu softwarové licence. Podmínky bezplatného používání a šíření jsou definovány v licenční smlouvě, která je často specifická pro každý freeware. Autor si u freeware zpravidla ponechává autorská práva, například nedovoluje program upravovat nebo omezuje použití zdarma jen pro specifické účely (např. různé kombinace následujících omezení: jen pro nekomerční účely, jen pro osobní potřebu, jen na domácím osobním počítači, jen pro vzdělávání ve školách, jen v charitativních organizacích, jen na konkrétních typech zařízení, jen pro zobrazovaní souborů vytvořených konkrétním placeným softwarem a pod.). V některých případech autor taky vyžaduje bezplatnou registraci nebo omezuje způsoby distribuce. Některý freeware je možné používat i ve firmách na pracovních počítačích, ale jen pokud nebude používaný na přímé poskytování komerčních služeb. Freeware software se tak liší od svobodného software nebo open source software. Jedná se o program, který je možné za určitých podmínek používat bez placení autorského honoráře a šířit. Na světě existuje mnoho katalogů, které seskupují tyto programy většinou společně s programy, které jsou k dispozici ke stažení na zkušební dobu. Tyto katalogy jsou dobrým zdrojem alternativního software k drahým placeným licencím.

Odlišnosti freeware oproti open-source

  • Je třeba rozlišovat mezi freeware a svobodným software či open-source, nejedná se o totožné pojetí licence (i když je to tak laickou veřejností někdy vnímáno). Freeware je na rozdíl od svobodného a open-source software proprietární software.
  • Licenční smlouva k freeware často omezuje použití jen pro nekomerční účely nebo jinak specifikované účely. Svobodný software a open-source software je možné používat bez omezení.
  • K freeware se nedodávají zdrojové kódy a je zakázáno je vnitřně upravovat. U freeware autor dodává program už v přeložené podobě (jako .exe, .com, či jiný spustitelný soubor). Rovněž je u freeware typicky v licenci zakázáno zpětné získání zdrojových kódů ze spustitelného souboru, což mnohdy úplně znemožnuje jakoukoliv legální cestu k získání zdrojového kódu.
  • Vývoj freeware programu je tedy (oproti open-source) plně a pouze v rukou autora.
  • Nezveřejňování zdrojových kódů u freeware také ztěžuje jeho bezpečnostní revizi.
  • Zatímco freeware je software zdarma, svobodný a open-source software lze dodávat a šířit volitelně i za peníze. (Svobodný a open-source software který je šířený za peníze je zároveň možné dál šířit zdarma.) Některý freeware je možné šířit za poplatek pokrývající základní náklady na distribuci, ale poplatek se nesmí vyžadovat za samotný freeware.

Související články

Externí odkazy