Gloriet

Z Multimediaexpo.cz

Gloriet (z fr. gloriette, zdrob. sláva) je ozdobná stavba v zahradě nebo v parku, obvykle zděná, často ze stran otevřená a tím průvětrná, typicky doplněná o sloupové loubí. Oproti altánu mívá bohatou sochařskou výzdobu, kterou jsou oslavovány hrdinské činy. Hranice mezi pojmy altán, besídka, pavilon, chrámek nebo milohrádek je ale v běžném jazyce nevýrazná.

Gloriet v parku zámku ve Vidimi

Prvotní účel stavby bývá zdobný a upomínající, druhotně je využívána k odpočinku, k drobné produkci hudební či dramatické nebo jako místo dalekého rozhledu, je-li vhodně umístěna.

Známé gloriety

Gloriet je ozdobou mnoha zámeckých parků, jsou-li navrženy v anglickém nebo romantickém stylu. Nebo bývá vystavěn samostatně obv. na návrší.