V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Glukoneogeneze

Z Multimediaexpo.cz

Glukoneogeneze je sled reakcí při kterém se v játrech a méně v ledvinách (v ledvinách především při dlouhodobém hladovění) syntetizuje glukóza, která je nezbytným palivem v organismu. Glukoneogeneze zdánlivě připomíná obrácenou glykolýzu, ale všechny její reakce nejsou přesně opačné od těch v glykolýze, poněvadž tomu brání termodynamické bariéry, konkrétně nepříznivé hodnoty Gibbsovy volné energie. Tyto bariéry se překonávají tzv. objížďkami (angl. by-pass).

Souhrnná rovnice glukoneogeneze

2 pyruvát + 2 NADH + 4 H+ + 4 ATP + 2 GTP + 6 H2O = glukóza + 2 NAD+ + 4 ADP + 2 GDP + 6 Pi

Rozdíly od glykolýzy

I přesto, že většina reakcí je zcela vratných, liší se glukoneogeneze od glykolýzy ve třech krocích:

  1. Přeměna pyruvátu na fosfoenolpyruvát neprobíhá přímo, ale přes meziprodukt oxalacetát
  2. Přechod fruktosa-1,6-bisfosfátu na fruktosa-6-fosfát je katalyzována jiným enzymem - fruktosa-1,6-bisfosfatasou za přítomnosti vody.
(Při glykolýze je tato reakce katalyzována PFK-1)
  1. Přeměna glukosa-6-fosfátu na glukosu vyžaduje přítomnost enzymu glukosa-6-fosfatasy a vody.
(Při glykolýze je tato reakce katalyzována hexokinasou či glukokinasou)