Gotická katedrála

Z Multimediaexpo.cz

(Gotická) katedrála je architektonický termín, který se používá pro označení konkrétního typu velkého gotického kostela, který je vybaven minimálně třemi loděmi, opěrným systémem, věncem kaplí, triforiem, příčnou lodí atp. Katedrála v architektonickém pojmu má za hlavním oltářem ochoz s věncem kaplí; hlavní oltář je možné obejít ze zadu. Z tohoto architektonického typu kostela vychází také pojem katedrální gotika. V tomto kontextu se používá i (terminologicky nevhodný) termín dóm.

Obsah

Význačné gotické katedrály

Gotické katedrály v Česku

Kostely užívající některé prvky gotické katedrály

Bývalé katedrály