Dovolená : 25. červenec — 22. srpen 2022
Holidays : 25 July — 22 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 22 de agosto de 2022

Hafeleův-Keatingův experiment

Z Multimediaexpo.cz

Hafeleův-Keatingův experiment byl pokus o ověření teorie relativity. Provedli jej v říjnu 1971 Američané J. C. HafeleRichard E. Keating. Pokus spočíval v letu kolem světa po a proti směru otáčení Země. Výzkumníci cestovali běžnými linkovými lety s césiovými hodinami, jejichž údaj porovnali s údajem hodin United States Naval Observatory. Výsledek publikovali v roce 1972 v časopise Science.[1][2] Experiment byl zopakován u příležitosti 25. výročí jeho prvního provedení.

Rovnice

Rovnice, které byly pro vysvětlení experimentu použity:

Celková dilatace času

\(\tau = \Delta\tau_v + \Delta\tau_g + \Delta\tau_s\)

Vliv rychlosti podle speciální teorie relativity

\(\Delta\tau_v = - \frac{1}{2c^2} \sum_{i=1}^{k}v_i^2 \Delta\tau_i\)

Vliv gravitace podle obecné teorie relativity

\(\Delta\tau_g = \frac{g}{c^2} \sum_{i=1}^{k} (h_i - h_0) \Delta\tau_i\)

Sagnacův efekt

\(\Delta\tau_s = - \frac{\omega}{c^2} \sum_{i=1}^{k} R_i^2 cos^2 \phi_i \Delta\lambda_i\)

kde h = výška, v = rychlost, \(\omega\) = zemská rotace τi = doby jednotlivých úseků letu.

Efekty jednotlivých částí letu byly počítány samostatně a sečteny, protože parametry letů byly různé.

Výsledky

posuv v nanosekundách
spočítáno naměřeno
gravitace
(obecná relativita)
rychlost
(speciální relativita)
celkem
východní směr 144±14 −184 ± 18 −40 ± 23 −59 ± 10
západní směr 179±18 96±10 275±21 273±7

Reference

  1. http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/177/4044/166
  2. http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/177/4044/168