Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Hale-Bopp

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Kometa 11. března 1997

Kometa Hale - Bopp, (formálně registrovaná C/1995 O1) byla jednou z nejjasnějších komet, které byly viděny v posledních stoletích. Předchozí rekord držela Velká kometa z roku 1811 . Kometa Hale-Bopp byla objevena 23. července 1995 ve velmi velké vzdálenosti od Slunce. Předpověď její největší viditelnosti a blízkosti Země byl odhadován na 1. duben 1997. Kometa Hale - Bopp inspirovala stoupence Nebeského Gate kultu k hromadné sebevraždě. Kometa byla objevená dvěma nezávislými pozorovateli, Alanem Hale a Thomasem Boppem ze Spojených států, podle kterých byla pojmenována. Hale strávil mnoho stovek hodin hledáním komet bez jejich nalezení. V Novém Mexiku se dočkal. Objevil kometu velikostí 10.5 blízko kulové hvězdokupy M70, v souhvězdí Sagittariusa, hned po půlnoci.

Hale-Bopp se stala viditelnou i očima v květnu 1996. Kometa se stala velkolepou podívanou na začátku roku 1997. Jak se kometa přiblížila ke Slunci, v únoru 1997, ukázal se rostoucí pár ocasů, modrý plynový ocas a nažloutlý prašný ocas. 9. března nastalo zatmění Slunce v Mongolsku a ve východní Sibiři. To dovolilo pozorovatelům severní polokoule vidět kometu ve dne. Hale-Bopp se Zemi nejvíce přiblížila 22. března 1997. Pak se kometa přesunula do jižní nebeskou polokouli. Jižané mohli vidět kometu ještě během druhé poloviny roku 1997. Poslední pozorování prostým okem bylo ohlášeno v prosinci 1997, což znamená, že kometa byla viditelná bez dalekohledů 569 dnů, t.j. asi 18 a půl měsíců.

Astronomové očekávají , že kometa bude viditelná velkými teleskopy až do roku 2020 a že se vrátí kolem roku 4380. Její největší vzdálenost od Slunce (afel) bude asi 360 AU, oproti současným 525 AU. V minulosti kometa proletěla pravděpodobně Sluneční soustavou před více než 4200 lety. Její oběžná dráha je skoro kolmá k ose ekliptiky. V březnu 1997 kometa proletěla ve vzdálenosti 0.77 AU od Jupiteru, tedy velmi blízko, takže došlo k ovlivňování gravitací.

Předmětem zájmu je též složení komety. Podle výzkumů existuje hypotéza, že barva ocasu je způsobena neutrálním sodíkem vypuzovaným z ní zářením. Předpokládá se také hojnost deuteria ve formě těžké vody. Podle kometárních ledů vytvořených v mezihvězdných mracích se odhaduje teplota komety Hale-Bopp kolem 25–45 Kelvinů. Spektroskopická pozorování komety Hale - Bopp odhalila přítomnost mnoha organických chemických látek, které předtím nikdy nebyly v kometách objeveny.

Podle původních měření se kolem vlastní osy kometa otočila asi za 11 hodin 46 minut. Pozdější pozorování ukázala, že doba otáčení je kratší.

Reference

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Hale-Bopp
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Hale-Bopp
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace