13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Hrubý domácí produkt

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:HDP evropa 03 04.gif
HDP v Evropě 2003/04
Soubor:Europe-GDP-PPP-per-capita-map.png
HDP v Evropě podle parity kupní síly
HDP ve světě v roce 2005 dle nominální hodnoty a parity kupní síly podle Světové banky
Soubor:DPH-USA-comparison.png
HDP jednotlivých států USA ve srovnání s HDP ostatních zemí světa

Hrubý domácí produkt (HDP, v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross Domestic Product) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Časovým obdobím bývá obvykle rok. V mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele (HDP na hlavu).

Produkt je toková veličina (udává se v penězích za určité časové období). Na rozdíl od bohatství, které představuje stav. Produkt představuje přírůstek bohatství.

Obsah

Výpočet HDP

Domácí produkt lze vypočítat třemi způsoby. Každá metoda představuje jiný pohled na totéž. V HDP nejsou započítány služby, které lidé dělají mimo oficiální trh (např. práce na zahradě, vaření, práce protislužbou), a také ilegální produkce (např. výroba a prodej drog, prostituce, nepřiznané zisky).

Existují různé varianty produktu (viz níže), které započítávají různá hlediska. Tyto údaje se však obtížně zjišťují a většinou se jedná pouze o odhady. Proto se při ekonomických srovnáních používá nejčastěji HDP.

Výrobková metoda

Je nazývána též zbožová nebo produktová metoda. HDP je dle ní součtem všech přidaných hodnot na daném území za dané období a čisté daně na výrobky.

Výrobce, který nakoupí materiál za 1000 Kč, zaplatí pracovníkům 800 Kč, spotřebuje energie za 200 Kč a výsledný výrobek prodá za 5000 Kč, přispěje ke tvorbě produktu částkou 3800 Kč (5000 − 1000 - 200). Pokud obchodník nakoupí tento výrobek za 5000 Kč, prodá jej za 7500 Kč a nespotřebuje žádný další nakupovaný materiál, energii nebo služby, přispěje tak ke tvorbě produktu částkou 2500 Kč.

Výdajová metoda

Protože výdaj za zboží odpovídá ceně tohoto zboží (tzn. součtu přidaných hodnot), lze produkt měřit jako součet výdajů – agregátní výdaje. Do tohoto součtu započítáváme pouze finální výrobky, tzn. takové, které již nejsou vstupem další výroby (nebudou v přidané hodnotě jiného zboží).

  • osobní výdaje na spotřebu (statky dlouhodobého užití, statky krátkodobého užití, služby)
  • hrubé soukromé domácí investice (fixní investice firem, změny stavu zásob, fixní investice do bytové výstavby)
  • vládní výdaje na nákup statků a služeb
  • saldo obchodní bilance (hodnota vývozů - hodnota dovozů)

Agregátní výdaje = spotřeba (C) + hrubé investice (I) + veřejné výdaje (G) + čistý vývoz (NX)

Důchodová metoda

Jelikož každý výdaj v ekonomice je něčím důchodem (příjmem), můžeme produkt vyjádřit jako součet důchodů (nepočítáme-li daně).

HDP = Náhrady zaměstnancům vyplacené rezidentskými sektory + Hrubý provozní přebytek národního hospodářství + Smíšený důchod + Čisté daně na produkci a dovoz (daně mínus dotace).

Výpočet viz Národní důchod

Varianty produktu

Přívlastek hrubý/čistý produkt určuje, jestli je do výsledku započítáno opotřebení kapitálu.

Čistý produkt = Hrubý produkt − opotřebení kapitálu

Přívlastek domácí/národní produkt rozlišuje mezi produktem vytvořeným na určitém území (domácí produkt) a produktem vytvořeným výrobními faktory příslušníky určitého národa (národní produkt).

Národní produkt = Domácí produkt + produkt českých občanů v cizině - produkt cizích občanů v ČR

HDP ve světě

V roce 2006 činilo světové HDP 6,595 × 1013 dolarů, s přírůstkem 5,3 %. HDP na hlavu činilo 10 200 dolarů. 64 % světového HDP činily služby (terciární sektor), 32 % průmysl (sekundární sektor) a pouhá 4 % zemědělství.[1]

HDP v České republice

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Meziroční přírůstek HDP [%] 2,2 5,9 4,3 -0,8 -1,0 0,5 3,3 3,1 2,0 2,9 2,8 6,0 6,4 6,5 3,5

Externí odkazyChybná citace Nalezena značka <ref> bez příslušné značky <references/>.