Hydrát

Z Multimediaexpo.cz

Hydrát je látka, která má ve svých molekulách obsaženu vodu. V anorganické chemii se jedná především o soli, u nichž je voda zabudována do krystalů.

Podle počtu molekul krystalické vody se rozlišují:

 • ½ molekuly - hemihydrát (například hemihydrát síranu vápenatého - CaSO4.½H2O)
 • 1 molekula - monohydrát (například monohydrát uhličitanu sodného - Na2CO3.H2O)
 • 1 a ½ molekuly - seskvihydrát
 • 2 molekuly - dihydrát (například dihydrát síranu vápenatého – CaSO4·2H2O - sádrovec)
 • 3 molekuly - trihydrát (například trihydrát octanu olovnatého - Pb(CH3COO)2·3H2O - olovnatý cukr)
 • 4 molekuly - tetrahydrát
 • 5 molekul - pentahydrát (například pentahydrát síranu mědnateho-CuSO4·5H2O - modrá skalice)
 • 6 molekul - hexahydrát
 • 7 molekul - heptahydrát (například heptahydrát síranu zinečnatého – ZnSO4·7H2O - bílá skalice)
 • 8 molekul - oktahydrát
 • 9 molekul - nonahydrát
 • 10 molekul - dekahydrát (například dekahydrát síranu sodného – Na2SO4·10H2O (Glauberova sůl))
 • 11 molekul - undekahydrát
 • 12 molekul - dodekahydrát (například dodekahydrát síranu draselno-hlinitého - KAl(SO4)2·12(H2O))
 • 13 molekul - tridekahydrát
 • 14 molekul - tetradekahydrát
 • 15 molekul - pentadekahydrát
 • 16 molekul - hexadekahydrát
 • 17 molekul - heptadekahydrát
 • 18 molekul - oktadekahydrát
 • 19 molekul - nonadekahydrát
 • 20 molekul - eikosahydrat

...