Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Hydronium

Z Multimediaexpo.cz

Model hydroxoniového iontu
3D diagram elektrického potenciálu hydroxoniového kationtu

Hydronium (též hydroxoniový ion či hydroxoniový kationt) je označení pro ion H3O+, který vznikne navázáním ionu H+ na molekulu vody pomocí koordinačně-kovalentní vazby. Pro tento ion se také používá název preferovaný IUPACoxonium nebo přesnější hydroxonium. Hydronium je svou strukturou oxoniový ion a to jeho nejjednodušší případ. Stabilita tohoto ionu silně závisí na pH prostředí. V neutrálním (např. čistá voda) a zásaditém prostředí je hydronium nestabilní a velmi snadno se rozpadá na ion H+ a vodu. Uvolněný ion H+ pak buď reaguje s molekulou vody (s jinou nebou i s tou původní) za vzniku nového hydronia nebo reaguje s nějakou jinou molekulou či iontem schopnou/schopným navázat vodíkový ion (např. amoniak, OH). Důsledkem této nestability hydronia je jeho vysoká kyselost. Hodnota pKa hydronia je −1,74 při standardních podmínkách. V kyselém prostředí, se stoupající kyselostí tohoto prostředí, stabilita hydronia roste. S některými velmi silnými kyselinami např. kyselinou chloristou vytváří hydronium soli, které jsou stabilní i v pevném stavu.

H2O + HClO4 → [H3O]ClO4


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Hydronium