Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Hypoxie

Z Multimediaexpo.cz

Hypoxie je obecně nedostatek kyslíku pro tělesný metabolizmus. Hypoxie je způsobena špatnou funkcí některého článku dopravy kyslíku k buňkám organismu. Podle toho ji dělíme na tyto skupiny:

  • Hypoxemická hypoxie - Způsobuje ji malý parciální tlak kyslíku nebo jeho malá koncentrace ve vdechovaném vzduchu. Krev nemůže být okysličena, protože kyslík neprojde přes stěny plicních sklípků. Nastává též při poruchách dýchání.
  • Anemická hypoxie - Chyba na straně červených krvinek. Nejsou schopné vázat a přenášet kyslík v dostatečném množství. Způsobuje jí nedostatečný počet krvinek (anémie), nebo špatná funkce hemoglobinu.
  • Cirkulační hypoxie - Červené krvinky nesou kyslík, ale krev neteče k buňkám. Nastává například při selhání srdce, šoku, nebo při Gz přetížení.
  • Histotoxická hypoxie - Chyba na straně buněk. Nejsou schopné kyslík zužitkovat. Nastává při otravě alkoholem, drogami nebo jinými látkami. Při otravě kyanovodíkem je zablokováno tkáňové dýchání, přenos kyslíku krví je neporušený. Proto osoba s otravou HCN má růžovou kůži (okysličená krev proudí i v žílách protože tkáně nemohou kyslík vstřebat).

Vliv hypoxie na organismus

Hypoxie ovlivňuje hlavně:

  • Nervový systém - Mozek a celá nervová tkáň spotřebovává až 20 procent veškerého vdechnutého kyslíku. Při snížení množství dodávaného kyslíku je nervový systém postižený jako první ze všech. Nastávají poruchy logického myšlení, krátkodobé paměti, a smyslů - zejména zraku. Při nedostatku kyslíku v mozku dochází k ischemii, následky hypoxie jsou závislé na délce trvání ischemie a na rozsahu takové ischemie. Dalším příznakem na nervovém systému jsou edémy - otoky mozku, které utlačují mozkovou tkáň a dochází opět k ischemii.
  • Oběhový systém - Srdce se reflexivně zvyšuje oběh krve pro kompenzaci nedostatku kyslíku.
  • Dýchací systém - Zvyšuje množství vdechovaného vzduchu zvýšením frekvence dýchání a prohloubením dechu.

Léčba hypoxie se nazývá oxygenoterapie. Spočívá v podávání kyslíku, který je ohřátý a zvlhčený, s malou přítomností oxidu uhličitého. Jelikož je kyslík sám o sobě toxický, sledujeme neustále hladinu vdechovaného kyslíku z kyslíkové láhve. Při vyšší koncentraci kyslíku může vzniknout retinopatie - odchlípení sítnice v oku až oslepnutí. Diagnóza hypoxie je potvrzena laboratorními výsledky z nesražené kapilární krve - vyšetření dle Astrupa. V takovém vzorku sledujeme množství kyslíku a ostatních krevních plynů a dále saturaci červených krvinek kyslíkem.