IPX/SPX

Z Multimediaexpo.cz

IPX/SPX je anglická zkratka od Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Je to síťový protokol, který se používá v operačním systému Novell NetWare. IPX a SPX pochází z IDP a SPP protokolů od Xerox Network Services.

SPX je protokol transportní vrstvy užívaný v sítích Novell NetWare. Vrstva SPX poskytuje služby pro spojení dvou uzlů. SPX se zejména používá aplikacemi client/server.

Zatímco IPX protokol je podobný IP, SPX připomíná TCP. Tudíž IPX/SPX můžeme přirovnat k TCP/IP. IPX je síťová vrstva OSI modelu a také je částí paketu protokolu IPX/SPX. Původně IPX/SPX byl vymyšlen pro Local Area Networks (LANs) a je vhodný pro tyto účely (dokonce pro LAN je účinější než TCP/IP). Nicméně skutečným protokolem se stal TCP/IP. Částečně kvůli lepšímu provedení pro WAN a Internet (Internet výhradně používá TCP/IP) a částečně kvůli tomu, že je více zdokonalený.

Jako protokol počítačových sítí největší popularity IPX dosáhl koncem osmdesátých do první poloviny devadesátých let 20. století. Bylo to způsobeno podílem na trhu Network Operating System software (Novell Netware) v tuto dobu.

V dnešní době použití IPX značně kleslo, protože popularita Internetu udělala TCP/IP skoro universálním protokolem. Počítače a sítě můžou běžet současně na několika síťových protokolech. Proto většina IPX stránek bude běžet také na TCP/IP aby bylo spojení s Internetem. Dnes je také možný běh produktů Novel bez použití IPX, protože existuje několik verzí podporující IPX a TCP/IP.

Podívejte se také na

Externí odkazy