Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (anglicky International Union of Pure and Applied Chemistry, zkráceně IUPAC), je organizace zabývající se chemickou nomenklaturou (názvy chemických prvků, názvy anorganických, organických sloučenin a polymerů) a chemickou terminologií (názvy chemických metod, pojmů a jevů). Názvy IUPAC jsou po celém světě přijímány jako oficiální názvy v obchodě (výstavy, zahraniční obchod), v legislativě (různé zákony týkající se chemie, životního prostředí a klasifikace toxických a zdraví škodlivých látek), pro chemické názvy účinných látek v léčivech a licencích, atd. Všude tam, kde by chybný název chemické látky mohl způsobit škodu, spor, záměnu. Všechny názvoslovné dokumenty IUPAC jsou vydávány v anglickém jazyce. Českým překladem se zabývá národní centrum IUPAC pro Českou republiku ve spolupráci s Českou společností chemickou.

Národní centrum IUPAC pro Českou republiku se zabývá těmito činnostmi:

 • rozšiřuje anglické názvoslovné dokumenty (vydané IUPACem),
 • rozšiřuje české názvoslovné dokumenty (vydané českou názvoslovnou komisí),
 • poskytuje konzultace v oboru chemického názvosloví (nomenklatury i terminologie) např.:
  • autorům odborných publikací,
  • pedagogům,
  • studentům,
  • státním orgánům (pro legislativní účely),
  • firmám a podnikům, které vyrábějí či nabízejí chemické látky nebo léčiva.

Unie IUPAC je nejvýše uznávanou mezinárodní autoritou v oboru chemického názvosloví.

Externí odkazy