V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Terminologie

Z Multimediaexpo.cz

Terminologie je nauka o termínech, tj. o odborných názvech, a o způsobu jejich vytváření a sestavování do systémů.

Výraz terminologie se častěji používá pro označení konkrétních systémů termínů, česky označovaných též slovem názvosloví případně odborné názvosloví.

Obsah

Rozdělení názvosloví

 • Neodborné názvosloví, většinou běžná hovorová mluva.
 • Odborné názvosloví pak může být dále děleno na názvosloví :
  • oficiální (pokud možno zcela přesné)
   • vymezené právními normami (například právní názvosloví)
   • vymezené technickými normami (a jinými předpisy podobné normativní povahy)
   • dané zvykem, tradicí či ústním podáním
  • neoficiální, tedy většinou odborný slang

Speciální názvosloví

Své specifické terminologie respektive názvosloví mívají obvykle i mnohé někdy i dost úzce spcializované lidské činnosti - má ho samozřejmě i činnost prováděná na WIKIPEDII, jenž budiž tohoto tvrzení příkladem (viz termíny : rozcestník,článek,šablona,wikifizace,pahýl,seznam, zdrojování atd. atd.)

Časový vývoj názvosloví

Názvosloví se také během času přirozeně vyvíjí :

 • společně se změnami v příslušném jazyce jako takovém, který je dán jeho přirozeným vývojem
 • s rozvojem vědy a techniky a s ním spojeného lidského poznání

Použité zdroje

 • PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří, a kol. Akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha : Academia, 2000. 834 s. ISBN 80-200-0607-9.  
 • František Trávníček, Slovník jazyka českého, vydalo Slovanské nakladatelství v roce 1952, katalogové číslo 301 12 2-51 624/50/III-67-1

Literatura

Související články