Jarmila Glazarová

Z Multimediaexpo.cz

Jarmila Glazarová, provdaná Podivínská, (* 7. září 1901 Malá Skála (Severní Čechy), † 20. února 1977) byla česká spisovatelka.

Velmi brzy jí zemřeli rodiče. Provdala se za o mnoho let staršího J. Podivínského (1872 – 1934).

V letech 19461948 působila jako kulturní atašé na československém velvyslanectví v Moskvě. Při stalinistických soudních procesech na přelomu 40. a 50. let se podílela na kampaních s nimi spojenými (mimo jiné podporovala trest smrti pro Miladu Horákovou). V roce 1968 na schůzi vedení Svazu československých spisovatelů přednesla projev, v něm vyjádřila lítost nad svou angažovaností v době procesů. Na počátku 70. let podepsala petici ve prospěch politických vězňů. Podpis však zase odvolala kvůli tomu, že petici podepsaly i známé osobnosti opozice.

Dílo

Její tvorbu je možné zařadit mezi regionální prózu Slezska a Beskyd, v níž popisuje historii svého manželství a tragické osudy jiných žen.

Na jejím díle je zajímavé, že jeho převážná část vznikla mezi léty 19361940

  • Roky v kruhu1936, kronika 12 let jejího manželství (bylo velmi šťastné), manžel byl lékař. Žili v městečku Klimkovice v těsném sousedství Ostravy, popisy prostředí (např. tramvaj Ostrava - Klimkovice (1911-1978))
  • Vlčí jáma1938, líčí spolužití venkovského lékaře s jeho stárnoucí despotickou ženou a mladou schovankou.
  • Advent1939, vrcholné dílo. Tento román je řazen do baladických próz. Matka Františka hledá své ztracené dítě, když ho najde, zachrání ho před jistou smrtí a pomstí se na surovém muži a jeho milence, kteří způsobili její a synovo utrpení. Pro větší důvěryhodnost zde používá severomoravské nářečí. Děj se odehrává v průběhu jedné noci.
  • Chudá přadlena – o životě chudých žen

Dále psala fejetony, cestopisné črty, stati o literatuře a spisovatelích:

  • Místopis srdce

Odkazy

Externí odkazy