JavaScript

Z Multimediaexpo.cz

JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, jehož autorem je Brendan Eich z tehdejší společnosti Netscape.

Nyní se zpravidla používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová políčka) nebo tvořeny animace a efekty obrázků.

Jeho syntaxe patří do rodiny jazyků C/C++/Java. Slovo Java je však součástí jeho názvu pouze s marketingových důvodů a s programovacím jazykem Java jej vedle názvu spojuje jen podobná syntaxe. JavaScript byl v červenci 1997 standardizován asociací ECMA (Europen Computer Manufacturers Association) a v srpnu 1998 ISO (International Standards Organization). Standardizovaná verze JavaScriptu je pojmenována jako ECMAScript a z ní byly odvozeny i další implementace, jako je například ActionScript.

JavaScript byl původně obchodní název implementace společnosti Netscape, kde byl vyvíjen nejprve pod názvem Mocha, později LiveScript, ohlášen byl společně se společností Sun Microsystems v prosinci 1995 jako doplněk k jazykům HTML a Java. Pro verzi firmy Microsoft je použit název JScript.

Program v JavaScriptu se obvykle spouští až po stažení WWW stránky z Internetu (tzv. na straně klienta), na rozdíl od ostatních jiných interpretovaných programovacích jazyků (např. PHP a ASP), které se spouštějí na straně serveru ještě před stažením z Internetu. Z toho plynou jistá bezpečností omezení, JavaScript např. nemůže pracovat se soubory, aby tím neohrozil soukromí uživatele.

JavaScript je možné použít i na straně serveru. První implementací JavaScriptu na straně serveru byl LiveWire firmy Netscape vypuštěný roku 1996, dnes existuje několik možností včetně opensource implementace Rhinola založená na Rhino, gcj a Apache.

Kromě DHTML se JavaScript používá k psaní rozšíření pro mnohé aplikace, například Adobe Acrobat.

JavaScript je také možno spuštět v operačních systémech Windows pomocí programu Windows Script Host a nahradit tak dávkové soubory MS-DOS.

Příklad – Jednoduchý kalkulátor

 
<HTML>
<HEAD>
<! Program: JS_CALC.HTM // HTML verze 3.2>
<META NAME="Author" CONTENT="Michal Pohorelsky">
<SCRIPT Language = JavaScript>
<!--
var pamet;
var functype;
var set;
functype = "0";
set = "0";
function num(thisval)
{var aktualhod;
var cishod;
cishod = eval(thisval);
aktualhod = eval(document.calcul.itext.value);
if (aktualhod == 0 || set == "1")
{aktualhod = cishod;}
else
{aktualhod = aktualhod*10;
aktualhod = aktualhod+cishod;}
document.calcul.itext.value = aktualhod;
set = "0"}
 
function nula()
{pamet = 0
document.calcul.itext.value = 0;}
 
function func(type)
{if (functype != "0") vypocet();
functype = type
pamet = eval(document.calcul.itext.value);
document.calcul.itext.value = 0;}
 
function vypocet()
{var aktualhod;
if (set == "1" || functype == "0") return;
aktualhod = eval(document.calcul.itext.value);
if (functype == "/") pamet = pamet/aktualhod;
if (functype == "+") pamet = pamet+aktualhod;
if (functype == "-") pamet = pamet-aktualhod;
if (functype == "x") pamet = pamet*aktualhod;
aktualhod = pamet;
pamet = 0;
functype = "0";
document.calcul.itext.value = aktualhod;
set = "1";}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#00EE00"><CENTER><P>
<FONT COLOR="#FF0000"><H1><B>Jednoduchy kalkulator>/B></H1></FONT>
<P><BR><TABLE BORDER=3>
<FORM NAME = calcul>
<TR>>TD COLSPAN=5>
<INPUT TYPE=TEXT NAME=itext VALUE="0"
onFocus="{document.calcul.itext.blur();}">>/TD>>/TR>
<TR><TD><INPUT TYPE=BUTTON NAME=SUBMIT VALUE="7" onClick="{num(7)}"></TD>
<TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE="8" onClick="{num(8)}"></TD>
<TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE="9" onClick="{num(9)}"></TD>
<TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE="+" onClick="{func('+')}"></TD></TR>
<TR><TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE="4" onClick="{num(4)}"></TD>
<TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE="5" onClick="{num(5)}"></TD>
<TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE="6" onClick="{num(6)}"></TD>
<TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE="-" onClick="{func('-')}"></TD></TR>
<TR><TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE="1" onClick="{num(1)}"></TD>
<TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE="2" onClick="{num(2)}"></TD>
<TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE="3" onClick="{num(3)}"></TD>
<TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE="/" onClick="{func('/')}"></TD></TR>
<TR><TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE="0" onClick="{num(0)}"></TD>
<TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE="C" onClick="{nula()}"></TD>
<TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE="=" onClick="{vypocet()}"></TD>
<TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE="x" onClick="{func('x')}"></TD></TR>
</FORM></TABLE></CENTER>
</BODY>
</HTML>

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
JavaScript
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
JavaScript