Karbonizace

Z Multimediaexpo.cz

Karbonizace je zahřívání černého uhlí na teplotu 900°C za nepřístupu vzduchu. Karbonizaci objevil roku 1672 Němec Becher. Provádí se v koksárnách, plynárnách a vzniká: a) koksárenský plyn nebo svítiplyn- směs vodíku, methanu a oxidu uhelnatého. Dříve se svítiplyn využíval k topení. b) černouhelný dehet, obsahuje několik set látek, získává se z něho benzen a naftalen (aromatické uhlovodíky = areny) c) koks, obsahuje skoro čistý uhlík → výroba Fe a palivo d) amoniaková voda (NH3 voda), vedlejší produkt → výroba dusíkatých hnojiv