Ve čtvrtek 30. 11. provedl tým Multimediaexpo.cz rychlostní testy.
Cílem testů bylo přidat 9 500 fotek nejvyšší možnou rychlostí.
Třetí test nás potěšil průměrnou rychlostí 187 editací za 1 minutu...
FFresh emotion happy.png

Karcinogen

Z Multimediaexpo.cz

Karcinogen je jakákoliv chemická látka, biologické agens (např. virus), radionuklid nebo průmyslový proces, který způsobuje nebo napomáhá rakovinnému bujení buněk, které vede k výskytu rakovinných nádorů. Oficiální databázi karcinogenů vede Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), které je také kategorizuje podle míry vědeckých důkazů o souvislosti mezi vystavení danému faktoru a výskytem rakoviny.

Kategorie karcinogenů dle IARC

  • Skupina 1 – prokázaný karcinogen pro člověka
  • Skupina 2A – pravděpodobně karcinogenní pro člověka
  • Skupina 2B – podezřelý karcinogen pro člověka
  • Skupina 3 – neklasifikovaný
  • Skupina 4 – pravděpodobně není karcinogenní pro člověka

Související články