Šok ⇒ EU: Silně zkrátit důchody a donutit důchodce a ženy více pracovat !!
Jinak nebude na nevítěznou válku a líné uprchlíky !!

Karcinogen

Z Multimediaexpo.cz

Karcinogen je jakákoliv chemická látka, biologické agens (např. virus), radionuklid nebo průmyslový proces, který způsobuje nebo napomáhá rakovinnému bujení buněk, které vede k výskytu rakovinných nádorů. Oficiální databázi karcinogenů vede Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), které je také kategorizuje podle míry vědeckých důkazů o souvislosti mezi vystavení danému faktoru a výskytem rakoviny.

Kategorie karcinogenů dle IARC

  • Skupina 1 – prokázaný karcinogen pro člověka
  • Skupina 2A – pravděpodobně karcinogenní pro člověka
  • Skupina 2B – podezřelý karcinogen pro člověka
  • Skupina 3 – neklasifikovaný
  • Skupina 4 – pravděpodobně není karcinogenní pro člověka

Související články