Katabolismus

Z Multimediaexpo.cz

Katabolismus je soubor rozkladných dějů, tj. procesů, při nichž z látek složitějších vznikají látky jednodušší. Při těchto dějích se obvykle uvolňuje energie. Příkladem katabolického procesu je třeba buněčné dýchání.

Katabolismus společně s anabolismem tvoří metabolismus.