Koněspřežná dráha

Z Multimediaexpo.cz

New York 1895
Rekonstruovaný vůz Linecko-Budějovické dráhy na obnoveném několikasetmetrovém úseku v Rakousku
Vagon koněspřežné dráhy v Berlině, Typ Metropol, 1885
Vagon pro transport uhlí

Koněspřežná dráha (koňka) byla předchůdcem dnešních železnic a elektrických tramvají. Jednalo se o vozy tažené po lehkém železničním svršku koňským potahem. Byly budovány počátkem 19. století po celém světě. Na českém a rakouském území byla takto vybudována v roce 1825 dráha České Budějovice–Linec, první veřejná železnice na evropském kontinentě. Na území tehdejší rakouské monarchie v té době existovalo již několik soukromých koněspřežek - ve Štýrském Hradci byla koněspřežná dráha pro dopravu rudy postavena už v roce 1810. Další významnou koněspřežní železnicí na českém území byla pražsko–lánská dráha, zprovozněná v úseku DejviceKladno roku 1830. Hlavní myšlenkou bylo snížení dopravních nákladů. Kůň byl po kolejích díky snížení jízdních odporů schopen utáhnout mnohanásobně těžší náklad, než na formanském voze. Éra koněspřežných drah ale trvala jen krátce a ještě v první polovině 19. století byly vytlačeny parostrojní železnicí. V městské dopravě se koněspřežné tramvaje uplatnily v druhé polovině 19. století, dokud nebyly nahrazeny na přelomu století tramvajemi elektrickými. Například koněspřežná tramvaj v Praze byla zavedena v roce 1875, v letech 1897–1905 byla síť přebudována na elektrizovanou. Poslední pražská tramvajová trať, kde byla v provozu animální trakce, se nacházela na Karlově mostě a zrušena byla roku 1905.

Obsah

Železniční (mimoměstské) koněspřežné dráhy

Tramvajové koněspřežky

Česko

Slovensko

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Koněspřežná dráha