Šok ⇒ Mobilizace !! Vláda velmi rychle a potichu mění zákony !!
Bojí se nevole občanů. Jde o čas... Kdo tady straší válkou, Babiš ??

Krysa

Z Multimediaexpo.cz


Krysa je české jméno pro velké množství rodů hlodavců z podčeledí křečkokrys (Cricetomyinae) a pravých myší (Murinae). Obvykle je tím myšlena krysa obecná anebo potkan, který je často za krysu obecnou pokládán. Oba dva druhy jsou synantropní, potkan je zejména ve městech mnohem hojnější než krysa. Krysy jsou poměrně velcí hlodavci s dlouhým lysým ocasem. U krysy obecné je ocas delší než tělo, ale u dalších krys toto nemusí platit. Jsou to býložravci nebo všežravci. Velmi rychle se rozmnožují a bývají hojní, přesto se i mezi krysami nachází ohrožené a kriticky ohrožené druhy. Potkan i krysa obecná jsou invazními druhy, původem z Asie, zatímco krysa obecná je na našem území známa již přes 2 000 let, potkan se rozšířil až v 18. století a v dnešní době spíše krysu obecnou vytlačuje.

Taxonomie

Podčeleď: křečkokrysy (Cricetomyinae)

V podčeledi křečkokrys nalezneme 3 rody a 6 druhů hlodavců, všichni mají české rodové jméno krysa. Jsou to velcí hlodavci s noční aktivitou, na rozdíl od ostatních krys mají lícní torby. Obývají subsaharskou Afriku.

Podčeleď: pravé myši (Murinae)

Mezi pravé myši se řadí jak rody, které mají české rodové jméno krysa, tak myši a některé další rody, jako je klokanomyš nebo skálomyš. Platí, že menší druhy se označují jako myš a větší jako krysa. Nejznámější a pro člověka nejvýznamnější jsou krysy rodu Rattus, k nimž patří i krysa obecná, R. rattus a potkan, R. norvegicus.